Naša misia

O nás

Občianske združenie ASTRA – združenie pre rozvoj a inovácie vzniklo v roku 1998 a od svojho vzniku sa zameriava hlavne na nasledujúce aktivity:

  1. Tvorba a príprava politicky a administratívne nezávislých scenárov vývoja, analýz a štúdií pre subjekty verejnej správy, mimovládneho aj podnikateľského sektora.
  2. Návrh a podpora implementácie rozvojových plánov, programov a projektov ako príspevok k sociálnemu a ekonomickému rozvoju Slovenska, pričom sa sústreďujeme najmä na košický región a periférne, znevýhodnené oblasti a sociálne skupiny.
  3. Rozvoj vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií hlavne prostredníctvom poskytovania celoživotného vzdelávania, posilňovania výskumných a vývojových kapacít, budovania vzťahov medzi neziskovou, akademickou a komerčnou sférou a verejnou správou s využitím slovenských, ako aj zahraničných skúseností a kontaktov.
  4. Podpora a rozvoj ľudskej a inštitucionálnej kapacity pre všetky typy subjektov.

Pri svojich aktivitách ASTRA vníma rozvoj ako komplexnú otázku zahŕňajúcu rozvoj občianskej spoločnosti, regionálny rozvoj, rozvoj ľudských zdrojov, ale aj technologický a environmentálny rozvoj.

Naša medzinárodná spolupráca

Realizácia Program/Iniciatíva Identifikačné číslo Názov projektu
1999 TEMPUS PHARE TEMPUS IB_JEP 14168-99 Trade Union Representative…
2004 Leonardo da Vinci SK/04/B/F/PP – 177421 E-learning pre zavádzanie…
2005/2006 Socrates GRU2-2005-11-p-KO Kombinované vzdelávanie pre…
2006 Leonardo da Vinci SK/05/A/F-EX-5024096 „Výmenný program Nástroje…
2007 Leonardo da Vinci SK/06/A/F/EX-6024109 „Výmenný program Moderné…
2008/2010 Grundtvig 84100360/k-KE IMPROGE Zlepšenie príležitostí…
2009/2011 Leonardo da Vinci LLP-LDV-TOI-SK-93100529 SAGE+ – Účasť občanov vo…
2009/2011 Leonardo da Vinci 2009-1-PL-1-LEO05-05035 Q4SME – Kvalita pre malé a…
2010/2013 Grundtvig learning … 11412 1488 LISTEN – Inovatívne štýly …
2010/2013 Grundtvig multilateral 510629-LLP-1-2010-1-SKGRUNDTVIG SIGOLD – Obrátiť sivú výzvu…