SIGOLD – Transformácia strebornej výzvy na zlatú príležitosť

Hlavnou myšlienkou projektu “Active ageing – ageing well (Aktívne starnutie – dobré starnutie) ”- SIGOLD je podporiť vekovo integrovanú spoločnosť („age integrated society“), pomôcť pracujúcim nad 50 rokov (50+) získať šancu na aktívne starnutie.

Čítaj viac „SIGOLD – Transformácia strebornej výzvy na zlatú príležitosť“

LISTEN – Learning innovating styles & active citizens

LISTEN – úlohou nášho partnerstva je poskytovať učiteľom, lektorom a študentom príležitosť k výmene skúseností, postupov a informácií týkajúcich sa metód výučby a učenia tak, aby spoločne vytvorili nové prístupy, ktoré zodpovedajú potrebám, vyskúšať a uviesť do praxe nové pedagogické metódy.

Čítaj viac „LISTEN – Learning innovating styles & active citizens“

INNOME – Tréning v oblasti systémov pre riadenie inovácií vo firmách pre zvýšenie konkurencieschopnosti

Innome – hlavným cieľom je pripraviť vzdelávací materiál založený na inovačných štandardoch pre riadenie, určený pre vyšších a stredných manažérov firiem, ktorý im umožní založiť a riadiť systém riadenia inovačných procesov.

Čítaj viac „INNOME – Tréning v oblasti systémov pre riadenie inovácií vo firmách pre zvýšenie konkurencieschopnosti“