OnTrack – Sledovanie vzdelávacích a kariérnych ciest absolventov VET s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania VET

Projekt prinesol systém sledovania absolventov odborného vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý umožní jeho poskytovateľom (VET) monitorovať kariérnu dráhu a ďalšie vzdelávanie svojich študentov s cieľom zlepšiť svoje služby a programy.

Pokračovať v čítaní „OnTrack – Sledovanie vzdelávacích a kariérnych ciest absolventov VET s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania VET“

EnterMode – model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách

EnterMode si kládol za cieľ stimulovať podnikateľské zručnosti vysokoškolských učiteľov a zamestnancov firiem a rozvíjať podnikateľské myslenie a súvisiace zručnosti u vysokoškolských študentov.

Pokračovať v čítaní „EnterMode – model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách“

SIGOLD – Transformácia striebornej výzvy na zlatú príležitosť

Hlavnou myšlienkou projektu “Active ageing – ageing well (Aktívne starnutie – dobré starnutie) ”- SIGOLD bolo podporiť vekovo integrovanú spoločnosť („age integrated society“), pomôcť pracujúcim nad 50 rokov (50+) získať šancu na aktívne starnutie.

Pokračovať v čítaní „SIGOLD – Transformácia striebornej výzvy na zlatú príležitosť“

Projekt Inteligentné komunity – virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová a inovačná sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti

Projekt Inteligentné komunity – virtuálna sieť pre vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti bol ukončený v apríli 2019.

Pokračovať v čítaní „Projekt Inteligentné komunity – virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová a inovačná sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti“

MAMIDI – Riadenie migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnych samospráv

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť kapacitu miestnych samospráv (LG) a podporiť možnosť poskytovania kvalitnejších služieb verejnosti v oblasti migrácie a manažmentu diverzity v 4 krajinách (Grécko, Turecko, Maďarsko a Slovensko).

Pokračovať v čítaní „MAMIDI – Riadenie migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnych samospráv“