TRIGGER – Podpora inovatívnych prístupov, podnikateľských zručností a postojov u študentov prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre zamestnateľnosť absolventov v Strednej Ázii

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky na univerzitách a inovatívnym spôsobom vzdelávať študentov.

Pokračovať v čítaní „TRIGGER – Podpora inovatívnych prístupov, podnikateľských zručností a postojov u študentov prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre zamestnateľnosť absolventov v Strednej Ázii“