Partneri

Partneri

Počas 20 ročného pôsobenia na regionálnej, národnej, ale aj medzinárodnej scéne si ASTRA vytvorila veľmi dobrú reputáciu a postupne sa stala vyhľadávaným projektovým partnerom. Vo svojej práci kladieme veľký dôraz na budovanie partnerstiev a neustále máme na pamäti, že implementácia našich aktivít je priam nemožná bez spoľahlivých partnerov lokálnych, regionálných, národných a samozrejme aj medzinárodných. Sieť inovatívnych, dôveryhodných a spoľahlivých partnerov, ktorí s nami zdieľajú podobné vízie a hodnoty považujeme za základ úspechu a spokojnosti našich klientov, partnerov a samozrejme aj nášho občianskeho združenia.