TRIGGER – Podpora inovatívnych prístupov, podnikateľských zručností a postojov u študentov prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre zamestnateľnosť absolventov v Strednej Ázii

Cieľom projektu je zlepšiť podmienky na univerzitách a inovatívnym spôsobom vzdelávať študentov.

Pokračovať v čítaní „TRIGGER – Podpora inovatívnych prístupov, podnikateľských zručností a postojov u študentov prostredníctvom vytvárania priaznivých podmienok pre zamestnateľnosť absolventov v Strednej Ázii“

OnTrack – Sledovanie vzdelávacích a kariérnych ciest absolventov VET s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania VET

Projekt prinesol systém sledovania absolventov odborného vzdelávania a odbornej prípravy, ktorý umožní jeho poskytovateľom (VET) monitorovať kariérnu dráhu a ďalšie vzdelávanie svojich študentov s cieľom zlepšiť svoje služby a programy.

Pokračovať v čítaní „OnTrack – Sledovanie vzdelávacích a kariérnych ciest absolventov VET s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania VET“

EnterMode – model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách

EnterMode si kládol za cieľ stimulovať podnikateľské zručnosti vysokoškolských učiteľov a zamestnancov firiem a rozvíjať podnikateľské myslenie a súvisiace zručnosti u vysokoškolských študentov.

Pokračovať v čítaní „EnterMode – model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách“