OnTrack – Sledovanie vzdelávacích a kariérnych ciest absolventov VET s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania VET

Projekt On Track prinesie systém sledovania absolventov odborného vzdelávania a odbornej prípravy, ktoré umožní poskytovateľom odborného vzdelávania a odbornej prípravy (VET) monitorovať kariérnu dráhu a ďalšie vzdelávanie svojich študentov.

Pokračovať v čítaní „OnTrack – Sledovanie vzdelávacích a kariérnych ciest absolventov VET s cieľom zlepšiť kvalitu poskytovania VET“

EnterMode – model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách

EnterMode si kladie za cieľ stimulovať podnikateľské zručnosti vysokoškolských učiteľov a zamestnancov firiem a rozvíjať podnikateľské myslenie a súvisiace zručnosti u vysokoškolských študentov.

Pokračovať v čítaní „EnterMode – model stáží na podporu rozvoja podnikateľských zručností na univerzitách“

SIGOLD – Transformácia strebornej výzvy na zlatú príležitosť

Hlavnou myšlienkou projektu “Active ageing – ageing well (Aktívne starnutie – dobré starnutie) ”- SIGOLD je podporiť vekovo integrovanú spoločnosť („age integrated society“), pomôcť pracujúcim nad 50 rokov (50+) získať šancu na aktívne starnutie.

Pokračovať v čítaní „SIGOLD – Transformácia strebornej výzvy na zlatú príležitosť“