SECOVE – CENTRÁ ODBORNEJ EXCELENTNOSTI V OBLASTI UDRŽATEĽNEJ ENERGIE

SECOVE si kladie za cieľ vytvoriť platformu spolupráce pre centrá odbornej excelentnosti (coves) v celej európe v sektore obnoviteľnej a udržateľnej energie.

NÁZOV PROJEKTU: CENTRÁ UDRŽATEĽNEJ ENERGIE ODBORNEJ EXCELENTNOSTI

ČÍSLO PROJEKTU: 01056201.

PROGRAM: Erasmus +

TRVANIE PROJEKTU: 2022 – 2026

PARTNERI:

 • University of West Attica, Greece  – koordinátor
 • Technická univerzita Košice, Slovensko,
 • ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj, Slovensko
 • IZOLA, Slovensko
 • Stredná odborná škola stavebná a geodetická, Slovensko
 • Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovensko
 • IDEC, Grécko
 • IEK Delta, Grécko
 • DIEK Aigaleo, Grécko
 • Komora malého a stredného priemyslu v Pireu, Grécko
 • CRES; Grécko
 • Politeknika Ikastegia Txorrieri, Španielsko
 • ONDOAN, Španielsko
 • GAIA, Španielsko
 • CIOFS-FP, Taliansko
 • Universita degli studi di Roma La Sapienza, Taliansko
 • RI.EL.CO Impianti srl, Taliansko
 • Regione autonoma della Sardegna, Taliansko
 • Omegaflow, Portugalsko
 • IPP, Portugalsko
 • ENERGAIA, Portugalsko
 • INOVA+, Portugalsko

CIELE PROJEKTU:

 • Podporovať inovácie, kreativitu a podnikateľské myslenie;
 • podporovať odborné vzdelávanie zamerané na študenta a inkluzívne odborné vzdelávanie;
 • podporovať vzdelávanie na pracovnom mieste na národnej a nadnárodnej úrovni;
 • prilákať viac žien v každom veku a zo všetkých odborov do technických povolaní;
 • podporovať kultúru kvality a európske a medzinárodné normy kvality;
 • zabezpečiť udržateľnosť platformy SECOVE prostredníctvom zapojenia zainteresovaných strán, zosúladenia platformy so stratégiami inteligentnej špecializácie a zabezpečenia riadenia a financovania.

https://secove-project.eu