INNOME – Tréning v oblasti systémov pre riadenie inovácií vo firmách pre zvýšenie konkurencieschopnosti

Innome – hlavným cieľom bolo pripraviť vzdelávací materiál založený na inovačných štandardoch pre riadenie, určený pre vyšších a stredných manažérov firiem, umožňujúci založiť a riadiť systém riadenia inovačných procesov.

NÁZOV PROJEKTU: INNOME – Tréning v oblasti systémov pre riadenie inovácií vo firmách pre zvýšenie konkurencieschopnosti

ČÍSLO PROJEKTU: 2015-1-HU01-KA202-13551

TRVANIE PROJEKTU: 2015 – 2017

PARTNERI:

 • TREBAG s.r.o, Maďarsko
 • ASTRA, Slovensko
 • Nowoczesne Firma, Poľsko
 • EAPTP, Rumunsko
 • BBTE, Rumunsko
 • MSC Suzuki, Maďarsko

CIEĽ PROJEKTU:

 • Hlavným cieľom bolo pripraviť vzdelávací materiál založený na inovačných štandardoch pre riadenie, určený pre vyšších a stredných manažérov firiem, ktorý im umožnil založiť a riadiť systém riadenia inovačných procesov. Jednou z hlavných hnacích síl spoločnosti založenej na znalostiach, je znalosť sama o sebe, čo je základným prvkom konkurencieschopnosti. Každý výrobok okolo nás je výsledkom reťazca vývojových procesov. Inovácia vedie k duševným výstupu (produktu), je základnou hnacou silou ekonomiky. V súčasnosti sa kladie silný dôraz na inovácie, pretože tempo vývoja sa rýchlo zvyšuje. Tento projekt vyvinul nové vzdelávacie materiály, prispôsobuje odborné vzdelávanie trhu práce, podporujúc harmonizáciu s potrebami modernej ekonomiky. Projekt bol určený zástupcom vzdelávacieho a pracovného sektora; a teda obsahoval prvky, ktoré si vyžaduje pracovné prostredie.

VÝSTUPY PROJEKTU:

 1. Príprava základných prvkov potrebných pre implementáciu IMS, ktorá sa skladá z 3 častí:
  • kompetenčný profil na vymedzenie kompetencií osoby zodpovednej za IMS v rámci firmy
  • databáza otázok, zostavených na základe štandardu. Táto databáza pomôže firmám pri definovaní aktuálneho stavu v oblasti inovácií a potrieb v oblasti inovácií v rámci firmy.
  • metodická príručka, ktorá podporuje implementáciu systému IMS v rámci firmy.
 2. Tréning, ktorý pozostáva z troch častí:
  • výukový material
  • testovanie vrámci intenzívneho tréningu
  • testovanie na národnej úrovni s využitím kombinovanej metódy vzdelávania
 3. Online sociálna platforma, na podporu inovácií a tvorbu kreatívnych nápadov.

http://innovationdevelopment.eu/sk/project/about

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *