Projekt Inteligentné komunity – virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová a inovačná sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti

Inteligentné komunity – virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová a inovačná sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti začal v máji 2017 a bude pokračovať do konca apríla 2019.

Čítaj viac „Projekt Inteligentné komunity – virtuálna vzdelávacia, výskumná, rozvojová a inovačná sieť v slovensko-maďarskej pohraničnej oblasti“

MAMIDI – Riadenie migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnych samospráv

Hlavným cieľom projektu je zlepšiť kapacitu miestnych samospráv (LG) a podporiť možnosť poskytovania kvalitnejších služieb verejnosti v oblasti migrácie a manažmentu diverzity v 4 krajinách (Grécko, Turecko, Maďarsko a Slovensko).

Čítaj viac „MAMIDI – Riadenie migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnych samospráv“

LISTEN – Learning innovating styles & active citizens

LISTEN – úlohou nášho partnerstva je poskytovať učiteľom, lektorom a študentom príležitosť k výmene skúseností, postupov a informácií týkajúcich sa metód výučby a učenia tak, aby spoločne vytvorili nové prístupy, ktoré zodpovedajú potrebám, vyskúšať a uviesť do praxe nové pedagogické metódy.

Čítaj viac „LISTEN – Learning innovating styles & active citizens“