Improge

Improge – hlavným cieľom projektu bolo podporiť a zvýšiť participáciu starších ľudí (50+) v pracovných procesoch a pomôcť im zostať v zamestnaní. Projekt vytvoril nadnárodnú sieť na podporu účasti starších ľudí na vzdelávaní s osobitným dôrazom na ich špecifické potreby.

NÁZOV PROJEKTU: Improge

ČÍSLO PROJEKTU: Grundtvig project 84100360/k-KE

TRVANIE PROJEKTU: 2008 – 2010

PARTNERI:

 • EPLEFPA, France
 • SOMA HELLINON PROSKOPON, Greece
 • NALMA, Lithuania
 • CLA, Italy
 • FBI, Austria
 • University of Nicosia, Cyprus
 • PRO-MED, Poland
 • FEPAMIC, Spain
 • Yenicaga Public Education Center, Turkey
 • PIFKE, Hungary

CIEĽ PROJEKTU:

Hlavným cieľom projektu bolo podporiť a zvýšiť účasť starších ľudí (50+) v pracovných procesoch a pomôcť im zostať v zamestnaní. Projekt vytvoril nadnárodnú sieť na podporu účasti starších ľudí na vzdelávaní, s osobitným dôrazom na ich špecifické potreby.

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Prenos vedomostí, metód a osvedčených postupov pre vzdelávanie starších občanov.
 • Prenos skúseností o vzdelávacích potrebách seniorov a stratégií o tom, ako tieto potreby napĺňať.
 • Výmena skúseností v oblasti metód vzdelávania pre učiteľov, školiteľov a iných pracovníkov, ktorí pracujú so seniormi.
 • Zvýšenie povedomia o starších ľuďoch na trhu práce pre zvýšenie ich zamestnanosti.
 • Podpora tvorby pracovného prostredia podporujúceho vekovú rozmanitosť na pracovisku.
 • Zdieľanie znalostí a skúseností a podpora rozvoja nových prístupov v oblasti vzdelávania starších ľudí.

http://improge.sep.org.gr/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *