MAMIDI – Riadenie migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnych samospráv

Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť kapacitu miestnych samospráv (LG) a podporiť možnosť poskytovania kvalitnejších služieb verejnosti v oblasti migrácie a manažmentu diverzity v 4 krajinách (Grécko, Turecko, Maďarsko a Slovensko).

NÁZOV PROJEKTU: MAMIDI – Riadenie migrácie a diverzity prostredníctvom budovania kapacít miestnych samospráv

ČÍSLO PROJEKTU: 2016-1-SK01-KA204-022518

PROGRAM: Erasmus +, Kľúčové opatrenie: Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov

TRVANIE PROJEKTU: 1. september 2016 – 31. august 2018

PARTNERI:

  • ASTRA, Slovensko – koordinátor
  • TUKE – Technická univerzita v Košiciach, Slovensko, tuke.sk
  • IDEC, Grécko, idec.gr
  • TREBAG, Maďarsko trebag.hu
  • Provest Consulting, Turecko provest.net

CIEĽ PROJEKTU:

  • Zlepšiť kapacitu miestnych samospráv (LG) a podporiť možnosť poskytovania kvalitnejších služieb verejnosti v oblasti migrácie a manažmentu diverzity v 4 krajinách (Grécko, Turecko, Maďarsko a Slovensko). Výsledkom je širší a kvalitnejší rozsah služieb, ktoré sú ponúkané verejnosti.

VÝSTUPY PROJEKTU:

  • Správa o identifikácii a očakávaných budúcich potrieb zručností pre lokálne samosprávy v oblasti migrácie a riadenia diverzity
  • Školenie na zvýšenie kapacity lokálnej samosprávy v oblasti migrácie a riadenia diverzity
  • Plán (roadmap) pre riadenie migrácie a diverzity

http://www.mamidi.eu/index.php/en/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *