Q4SME – Quality for SMEs

Projekt Q4SME sa zameriaval na transfer a adaptáciu existujúcich inovatívnych prístupov v malých a stredných podnikov (MSP), a to prostredníctvom moderných kurzov zameraných na kvalitu výroby a všetky aspekty riadenia kvality prispôsobené špecifickým potrebám MSP.

NÁZOV PROJEKTU: Q4SME

ČÍSLO PROJEKTU: LdV – 2009-1-PL-1-LEO05-05035

PROGRAM: Leonardo da Vinci

TRVANIE PROJEKTU: 2009 – 2011

PARTNERI:

CIEĽ PROJEKTU:

  • Hlavným cieľom projektu bolo poskytnúť ucelený tréningový systém pre MSP, ktorý pokrýva technické, organizačné a ekonomické aspekty riadenia kvality. Vytvorený tréningový systém pozostáva z e-learningového riešenia, metodológie, tréningových materiálov a inštrukcií potrebných pre prípravu a poskytnutie tréningu. Hlavným dopadom projektu je zlepšenie vedomostí cieľových skupín (manažérov MSP, zamestnancov MSP, trénerov a konzultantov) v oblasti manažmentu kvality vo výrobe s podporou moderných technických a IKT riešení, ako je napr. Ambient technology. Projekt Q4SME sa zameriaval na transfer a adaptáciu existujúcich inovatívnych prístupov v malých a stredných podnikoch (MSP), a to prostredníctvom moderných kurzov zameraných na kvalitu výroby a všetky aspekty riadenia kvality prispôsobené špecifickým potrebám MSP.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *