PROUD – Odborná pomoc pre mladých zamestnancov, ktorí čelia rôznym pracovným výzvam

Cieľom PROUD je podporiť nové generácie v dosahovaní udržateľnej pracovnej spokojnosti a excelentnosti.

NÁZOV PROJEKTU: PROUD – Odborná pomoc pre mladých zamestnancov, ktorí čelia rôznym pracovným výzvam

ČÍSLO PROJEKTU: 2022-1-HU01-KA220-000086673

PROGRAM: Erasmus +

TRVANIE PROJEKTU: 

PARTNERI:

 • ASTRA – Asociácia pre inovácie a rozvoj, Slovensko
 • IDEC – Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia, https://idec.gr/, Grécko
 • TREBAG – Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Korlátolt Felelősségű Társaság, http://www.trebag.hu/, Maďarsko
 • DEKAPLUS – Business Services Ltd, https://dekaplus.eu/ , Cyprus
 • Weople – Tabela Espontanea Unipessoal Lda, www.weople.pt, Portugalsko
 • EMPX Solutions Kft, empx.hu, Maďarsko

HLAVNÉ CIEĽOVÉ SKUPINY:

 • Mladí zamestnanci z generácií Y a Z
 • Mentori mladých zamestnancov z generácií Y a Z 

CIEĽ PROJEKTU:

 • The goal of the PROUD project is to support the new generations in achieving sustainable work satisfaction and excellence by increasing professional efficiency, work-life sustainability, job related mental wellbeing and prevention, and reinforcing their resilience. Following a multidisciplinary approach, the partners are going to combine a youth-focused mentorship training with an essential work life skill-development program for young employees. 

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Sprievodca mentora: Príručka pre mentorov/školiteľov/personálnych pracovníkov spoločností o rozvoji odborných zručností. Táto príručka obsahuje teóriu a cvičenia prispôsobené potrebám generácie Z a Y.
 • Mapa duševnej pohody na pracovisku: Pútavý, ľahko použiteľný diagnostický nástroj pre mentorov. Tento materiál bude informovať a upozorňovať na najčastejšie sa vyskytujúce problémy duševného zdravia na pracovisku medzi mladými ľuďmi, s dôrazom na ich práznaky a spúšťače.
 • Set na udržanie rovnováhy mysle: Mind-balance pre zamestnancov generácie Y a Z bude materiál o udržateľnom a uvedomelom sebaovládaní v štýle pracovného zošita. Prostredníctvom tohoto nástroja si mladí zamestnanci môžu osvojiť praktické tipy a techniky (napr. mindfulness, pozitívna psychológia, odolnosť, tvorba pracovných miest) a budú motivovaní k tomu, aby sa zamysleli nad svojím pracovným životom.

https://proudproject.eu/sk/