SAGE+

Cieľom projektu SAGE bolo vytvoriť nástroje pre inštitúcie a ľudí pracujúcich s občanmi 50+ tak, aby mohli títo mediátori (sociálni konzultanti 50+) podporovať, presadzovať a pomôcť pri rozšírení sociálnych a ekonomických aktivít občanov starších ako 50 rokov.


NÁZOV PROJEKTU: SAGE+ 50+Citizens Participation in creation their Lives

ČÍSLO PROJEKTU: LLP/LDV/TOI/2009/SK/93100529

PROGRAM: Leonardo da Vinci

TRVANIE PROJEKTU: 2009 – 2011

PARTNERI:

 • TU Košice, Slovensko – žiadateľ
 • ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj, Slovensko – koordinátor
 • A.R.D.O., Slovensko
 • Centrum prvého kontaktu Levoča, Slovensko
 • Mesto Spišská Nová Ves, Slovensko
 • Institute for Research, Education and Development Volkshilfe Steiermark gemeinnuetzige Betriebs GmbH, Rakúsko
 • TREBAG, Maďarsko

CIELE PROJEKTU:

 • Preniesť prístup a produkty SAGE na Slovensko
 • Reagovať na demografické zmeny a nízku sociálnu a ekonomickú aktivitu občanov 50+ na Slovensku
 • Na základe projektu SAGE vytvoriť nástroje (vzdelávanie, tréning, súbor hodnotiacich metód) pre inštitúcie a ľudí pracujúcich s občanmi 50+ tak, aby mohli títo mediátori / facilitátori (sociálni konzultanti 50+) podporovať, presadzovať a pomôcť pri rozšírení sociálnych a ekonomických aktivít občanov starších ako 50 rokov

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Rozšíriená Správa o súčasnom stave v oblasti participácie občanov starších ako 50 rokov na občianskom, sociálnom, kultúrnom, ekonomickom a duchovnom živote o slovenskú kapitolu
 • Na základe hlavných SAGE produktov pripraviť:
  • SAGE+ 5 modulový kurz
  • Príručku Ako učiť v SAGE+ kurze
  • Realizovať pilotný – overovací beh kurzu v 4 SK mestách
  • Akreditovať kurz SAGE+