CONSIDER – Kultúra inklúzie v organizáciách pre vzdelávanie dospelých

Cieľom projektu CONSIDER bolo zvýšiť kvalitu služieb vo vzdelávaní dospelých, a to kultiváciou kultúry inklúzie na manažérskej a odbornej úrovni. 

NÁZOV PROJEKTU: CONSIDER – Kultúra inklúzie v organizáciách pre vzdelávanie dospelých

ČÍSLO PROJEKTU:2020-1-FR01-KA204-080543

PROGRAM: Erasmus +

TRVANIE PROJEKTU: 1.11.2020 – 31.10.2022

PARTNERI:

  • IFRTS – The Institute for Training and Research in Social, Medical, Social and Health Work,  http://ifrtscorse.eu/
  • IDEC – Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia; idec.gr; Grécko
  • VHS CHAM – Volkshochschule Im Landkreis Cham Ev, https://www.vhs-cham.de/, Nemecko
  • INOVA+ – https://inova.business/, Portugalsko
  • ASTRA – Asociácia pre inovácie a rozvoj, Slovensko

HLAVNÉ CIEĽOVÉ SKUPINY:

  • Manažéri organizácií pre vzdelávanie dospelých, inštruktori vydelávania dospelých, ďalší podporný personál

CIEĽ PROJEKTU:

  • Cieľom projektu CONSIDER bolo zvýšiť kvalitu služieb vo vzdelávaní dospelých, a to kultiváciou kultúry inklúzie na manažérskej a odbornej úrovni. Osvojením si techník, metodológií a nástrojov, ktoré facilitujú rovnaký prístup a úspešnú implementáciu programov odbornej prípravy dospelých, sa organizácie stávajú nástrojmi inklúzie zraniteľných skupín, ktoré by inak boli sociálne vylúčené alebo marginalizované. Vrámci projektu sa pripravili školiace a podporné nástroje pre manažment aj školiteľov organizácií pre vzdelávanie dospelých. Tieto môžu podporovať začlenenie sa všetkých študentov bez ohľadu na ich sociálne aj ekonomické zázemie, vek, pohlavie alebo kognitívne schopnosti.

VÝSTUPY PROJEKTU:

  • Rámec kvality poskytuje organizáciám poskytujúcim vzdelávanie dospelých štruktúrovaný prístup k inkluzívnosti všetkých študentov, a to od systému riadenia až po fyzické prostredie, postoje a postupy pedagogických zamestnancov.
  • Hodnotiace nástroje na hodnotenie výkonnosti na manažérskej a vzdelávacej úrovni týkajúce sa inklúzie, a taktiež tipy, ako sa zlepšiť.
  • E-learningové kurzy, ktoré krok za krokom ukazujú, ako dosiahnuť inkluzívnosť pre všetkých študentov prostredníctvom inovatívnych a stimulujúcich kurzov.