INSPIRER – Inkluzívne pracoviská pre starších zamestnancov

Cieľom projektu bol rozvoj potrebných kompetencií a zručností firiem a HR manažérov s cieľom vytvoriť, uľahčiť a udržať viacgeneračnú kultúru v ich spoločnostiach.

NÁZOV PROJEKTU: INSPIRER – Inkluzívne pracoviská pre starších zamestnancov

ČÍSLO PROJEKTU: 2020-1-SK01-KA204-078253

PROGRAM: Erasmus +

TRVANIE PROJEKTU: 1.11.2020 – 31.10.2022

PARTNERI:

 • TUKE – Technical University Kosice, Slovensko
 • ASTRA – Asociácia pre inovácie a rozvoj, Slovensko
 • IDEC – Aintek Symvouloi Epicheiriseon Efarmoges Ypsilis Technologias Ekpaidefsi Anonymi Etaireia, https://idec.gr/, Grécko
 • OBES – Omospondia Viomichanikon Ergatoupallilikon Somateion, https://www.obes.gr/, Grécko
 • VHS CHAM – Volkshochschule Im Landkreis Cham Ev, https://www.vhs-cham.de/, Nemecko
 • TREBAG – Szellemi tulajdon- és Projektmenedzser Korlátolt Felelősségű Társaság, Maďarsko
 • CCIL – Camera di Commercio Italo-Lussemburghese, http://www.ccilux.eu/home, Luxembursko

HLAVNÉ CIEĽOVÉ SKUPINY:

 • Firmy a HR manažéri firiem, ktoré zamestnávajú ľudí pod a nad 55 rokov
 • Zamestnanci firiem zamestnávajúcich ľudí pod a nad 55 rokov

CIEĽ PROJEKTU:

 • Cieľom projektu bol rozvoj potrebných kompetencií a zručností firiem a HR manažérov s cieľom vytvoriť, uľahčiť a udržať viacgeneračnú kultúru v ich spoločnostiach, kde budú schopní spolu komunikovať mladší aj starší zamestnanci. Primárnym cieľom projektu bola podpora prostredníctvom inovatívnych a integrovaných prístupov, zdieľaním rovnakých hodnôt, rovnosti, rozmanitosti na pracovisku.

VÝSTUPY PROJEKTU:

 • Online kurz o multigeneračnej kultúre na pracovisku: tento jedinečný online kurz je určený manažérom a manažérom ľudských zdrojov, ktorí pracujú s multigeneračnými tímami.
 • 360º stupňová spätná väzba multigeneračnej kultúry na pracovisku: tento nástroj poskytuje holistický prístup k hodnoteniu kultúry vo vašom podniku.Podporuje vašich manažérov a zamestnancov (pod a nad 55 rokov) pri hodnotení prvkov, ktoré tvoria multigeneračné pracovisko. Zároveň poskytuje návrhy a politiky týkajúce sa toho, čo by mala každá strana aplikovať pre podporu spolupráce medzi jednotlivými generáciami.Nástroj sa môže použiť na hodnotenie vplyvu a výsledkov pred a po každom tréningu.
 • Medzigeneračný/ vzájomný reverzný mentoring v digitálnych technológiách: táto platforma je cenným nástrojom na uplatňovanie vzájomného reverzného mentoringu vo vašom podniku alebo organizácii. Funguje ako bezpečný priestor, v ktorom je možné spárovať mladších a starších zamestnancov, aby si navzájom poskytovali mentoring v oblasti nových technológií a zdieľali poznatky zo svojej oblasti odborných znalostí. Starší zamestnanci budú mať úžitok z odborných znalostí mladších zamestnancov v oblasti digitálnych zručností a naopak, mladší zamestnanci získajú cenné poznatky o komunikácii a iných veľmi dôležitých mäkkých zručnostiach.

https://inclusiveworkplace.eu/about-us/