LISTEN – Learning innovating styles & active citizens

LISTEN – úlohou nášho partnerstva bolo poskytovať učiteľom, lektorom a študentom príležitosť k výmene skúseností, postupov a informácií týkajúcich sa metód výučby a učenia tak, aby spoločne vytvorili nové prístupy, ktoré zodpovedajú potrebám, vyskúšať a uviesť do praxe nové pedagogické metódy.

NÁZOV PROJEKTU: LISTEN – Learning innovating styles & active citizens

ČÍSLO PROJEKTU: Grundtvig learning partnerships 11412 1488

TRVANIE PROJEKTU: 2010-2013

PARTNERI:

 • PRO-MED spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia, Gdansk, Poľsko
 • Learn with Grandma Cyf, Llandovery, Veľká Británia
 • GRUP SCOLAR INDUSTRIAL TRANSPORTURI CAI, Arad, Rumunsko
 • Learning On the Stage of Life – LOSOL – European Network, Chemnitz, Nemecko
 • IT SRL, Rím, Taliansko
 • ASTRA – Združenie pre inovácie a rozvoj, Košice, Slovenská republika
 • Projekt LISTEN je projektom učiaceho sa partnerstva v rámci Programu celoživotného vzdelávania sektorového podprogramu Grundtvig

CIELE PROJEKTU:

 • Zvýšiť motiváciu k učeniu a zlepšenie študijných výsledkov vo vzdelávaní dospelých podporou, zavedením a využitím rôznych metodík výučby, napr. rôzne štýly učenia sa, kooperatívne učenie atď.
 • Identifikovať rôzne učebné metódy a spôsob ich využitia v akejkoľvek situácii vo výučbe dospelých.
 • Preskúmať konkrétne definované metódy výučby a porovnať ich s metódami, ktoré používajú partneri.
 • Šíriť informácie o projekte a jeho výsledkoch do iných inštitúcií vzdelávania dospelých, elektronicky aj prostredníctvom osobných stretnutí.
 • Na základe informácií získaných v rámci projektu sústrediť sa na zníženie sociálnej zraniteľnosti najmä nasledujúcich skupín: ženy, utečenci, ľudia starší ako 50 rokov a osôb s nedostatočným vzdelaním bez ohľadu na pohlavie alebo národnosti.
 • Partnerstvo zahŕňalo študentov, zamestnancov a dobrovoľníkov z partnerských organizácií tak, aby sme dokázali splniť plánované výsledky partnerstva a umožnili im, aby sa stali aktívnymi občanmi.
 • Zvýšiť povedomie o voľbe vyučovacích metód vzhľadom k rôznorodosti kultúrnych prostredí.
 • Prediskutovať a preskúmať rôzne učebné ciele.

http://listengv.tumblr.com/ 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *