Q4SME – Quality for SMEs

Projekt Q4SME sa zameriaval na transfer a adaptáciu existujúcich inovatívnych prístupov v malých a stredných podnikov (MSP), a to prostredníctvom moderných kurzov zameraných na kvalitu výroby a všetky aspekty riadenia kvality prispôsobené špecifickým potrebám MSP.

Pokračovať v čítaní „Q4SME – Quality for SMEs“

LISTEN – Learning innovating styles & active citizens

LISTEN – úlohou nášho partnerstva bolo poskytovať učiteľom, lektorom a študentom príležitosť k výmene skúseností, postupov a informácií týkajúcich sa metód výučby a učenia tak, aby spoločne vytvorili nové prístupy, ktoré zodpovedajú potrebám, vyskúšať a uviesť do praxe nové pedagogické metódy.

Pokračovať v čítaní „LISTEN – Learning innovating styles & active citizens“

INNOME – Tréning v oblasti systémov pre riadenie inovácií vo firmách pre zvýšenie konkurencieschopnosti

Innome – hlavným cieľom bolo pripraviť vzdelávací materiál založený na inovačných štandardoch pre riadenie, určený pre vyšších a stredných manažérov firiem, umožňujúci založiť a riadiť systém riadenia inovačných procesov.

Pokračovať v čítaní „INNOME – Tréning v oblasti systémov pre riadenie inovácií vo firmách pre zvýšenie konkurencieschopnosti“